Handschriftonderwijs

Susan Tumolo, Joke Walma en Gerda Broekstra

In deze masterclass ‘Handschriftonderwijs’  starten we met actuele casuïstiek vanuit het Voortgezet Onderwijs, waar leerlingen vastlopen met hun leerproces, doordat ze niet handschriftvaardig zijn. Vanuit het VO gaan we naar het handschriftonderwijs binnen het Primair Onderwijs, met ook specifiek aandacht voor het kleuteronderwijs.

Belang van typen in PO en VO

Henny van der Meijden

Hoe kun je een doorgaande leerlijn ontwikkelen voor blind typen en wat komt er allemaal kijken bij het implementeren van blind typen op school?

Leren van informatieve teksten

Suzanne Bogaerds-Hazenberg

Tijdens deze workshop worden concrete handvatten gegeven vanuit het promotieonderzoek die kunnen helpen om de instructie over het begrijpen, samenvatten en schrijven van informatieve teksten kan versterken.