Schrijven brengt Taal tot Leven! - Vrijdag 12 april 2024 Gouda

Wat je leest is ooit door iemand opgeschreven! Waar moeten de accenten liggen voor goed en effectief schrijfonderwijs? Dit belangrijke onderdeel van de kerndoelen wordt praktijkgericht uiteengezet tijdens deze waardevolle kennis- en netwerkdag. Het inspirerende dagprogramma pakt urgente thema’s en ontwikkelingen op over schrijven. Dit is dé unieke gelegenheid om schrijfvaardigheid in het primair en voortgezet onderwijs kwalitatief een impuls te geven!

Actualisatie kerndoelen

Actualisatie kerndoelen

Samenhangend en betekenisvol onderwijs met meer aandacht voor de productieve vaardigheden.

Read More

Aanbevelingen en ontwikkelingen

Aanbevelingen en ontwikkelingen

Hoe ziet goed schrijfonderwijs er uit en implementeer je dit in de dagelijkse onderwijspraktijk en welke didactische kennis en vaardigheden heb je daar als leerkracht voor nodig?

Read More

Specifieke diepgang

Specifieke diepgang

Afwisselende experts geven tijdens een vakinhoudelijke “masterclass” een specialistische verdieping, om je eigen kennis en vaardigheden inhoudelijk aan te scherpen.

Read More

Ontdekken en doen

Ontdekken en doen

Uiteenlopende workshops dragen direct bij aan het vergroten van je praktijkgerichte kennis en inzicht, voor het verzorgen van effectief schrijfonderwijs in het PO en VO.

Read More

Zet in op schrijfvaardigheid!

Leren schrijven wordt als onmiskenbare vaardigheid beschouwd om zelfstandig te kunnen participeren in de maatschappij. Voor een goede schrijfvaardigheid is een essentiële rol weggelegd voor het onderwijs. Kom naar deze speciale kennis- en netwerkdag over schrijfvaardigheid in het primair- en voortgezet onderwijs waarbij de didactiek van het schrijven centraal staat.