Schrijven brengt Taal tot Leven! - Vrijdag 11 april 2025 Gouda

Op 12 april jongstleden was de Conferentie Schrijfonderwijs PO en VO, ‘Schrijven brengt taal tot leven’. Afgelopen vrijdag was opnieuw een interessante en leerzame kennis- en netwerkdag, over de plaats van schrijven in het geactualiseerde curriculum. Tijdens verschillende themasessies in de ochtend, stond het belang van schrijven in samenhang met andere taaldomeinen en leergebieden centraal. De uiteenlopende praktijkgerichte workshops waren tijdens de middag inspirerend en waardevol om toe te passen in de onderwijspraktijk van morgen. De taalrijke Schrijfmarkt was de aantrekkelijke plek om te netwerken en kennis te nemen van relevante ontwikkelingen op het gebied van schrijfvaardigheid. We houden je graag op de hoogte via www.schrijfonderwijspovo.nl en zien u graag bij de vijfde editie van de conferentie op vrijdag 11 april 2025 in Gouda.

Actualisatie kerndoelen

Actualisatie kerndoelen

Samenhangend en betekenisvol onderwijs met meer aandacht voor de productieve vaardigheden.

Read More

Aanbevelingen en ontwikkelingen

Aanbevelingen en ontwikkelingen

Hoe ziet goed schrijfonderwijs er uit en implementeer je dit in de dagelijkse onderwijspraktijk en welke didactische kennis en vaardigheden heb je daar als leerkracht voor nodig?

Read More

Specifieke diepgang

Specifieke diepgang

Afwisselende experts geven tijdens een vakinhoudelijke “masterclass” een specialistische verdieping, om je eigen kennis en vaardigheden inhoudelijk aan te scherpen.

Read More

Ontdekken en doen

Ontdekken en doen

Uiteenlopende workshops dragen direct bij aan het vergroten van je praktijkgerichte kennis en inzicht, voor het verzorgen van effectief schrijfonderwijs in het PO en VO.

Read More

Zet in op schrijfvaardigheid!

Leren schrijven wordt als onmiskenbare vaardigheid beschouwd om zelfstandig te kunnen participeren in de maatschappij. Voor een goede schrijfvaardigheid is een essentiële rol weggelegd voor het onderwijs. Kom naar deze speciale kennis- en netwerkdag over schrijfvaardigheid in het primair- en voortgezet onderwijs waarbij de didactiek van het schrijven centraal staat.