Schrijven brengt taal tot leven!

Momenteel bouwen we aan een interessante jubileumeditie waarin schrijfvaardigheid binnen het primair- en voortgezet onderwijs centraal staat.

Het dagprogramma stond in april 2024 geheel in het teken van kennisverdieping en het aanscherpen van praktische vaardigheden. Tijdens het plenaire ochtendgedeelte gaven de aftrap en twee themasessies, een vakinhoudelijke inkijk in de actuele ontwikkelingen voor schrijfonderwijs. De middag stond in het teken van drie aparte sessies voor specifieke kennisverdieping en gelijktijdig verschillende praktijkgerichte workshops. Deze onderdelen vonden als parallelle activiteiten, naast elkaar plaats. Tijdens elke ronde van een workshop, vond ook een van de drie kennissessies plaats.

09.00 uur

Inloop en welkom

Bezoek de Schrijfmarkt

10.00 uur

De conceptkerndoelen:
samenhangend en betekenisvol onderwijs met meer aandacht voor de productieve vaardigheden
Jantien Dhont, SLO

Wie schrijft, die blijft:
Aanbevelingen voor effectief schrijfonderwijs
Annelies van der Lee, Expertisecentrum Nederlands

Een leerlijn voor schriftonderwijs
Henny van der Meijden, Else Kooijman, Ilse van der Palen en José Riepstra

12.00 uur

Lunchpauze

Bezoek de Schrijfmarkt

13.00 uur

Maak een keuze! Ga naar de kennissessie of volg één van de workshops

Goed handschriftonderwijs is in het PO en VO cruciaal om effectief te kunnen leren!

14.00 uur

Maak een keuze! Ga naar de kennissessie of volg één van de workshops

Meer aandacht voor typvaardigheid op school lijkt gerechtvaardigd!

15.00 uur

Pauze

Bezoek de Schrijfmarkt

15.30 uur

Maak een keuze! Ga naar de kennissessie of volg één van de workshops

Beter lezen, schrijven en samenvatten met behulp van tekststructuur!

17.00 uur

Afsluiting

Netwerken en borrel, bezoek de schrijfmarkt