Wat maakt schrijfonderwijs effectief en aantrekkelijk?

Alles wat je leest, is ooit door iemand opgeschreven! Toch blijkt schrijven veelal onderbelicht en in de schaduw van leesonderwijs te staan. Terwijl Schrijven ten goede komt aan de leesvaardigheid en verschillende recente publicaties aangeven dat meer prioriteit gegeven dient te worden aan schrijfvaardigheid.

Lang niet alle leerlingen verlaten het primair onderwijs met fundamenteel schrijfvaardigheidsniveau. Pak ook de uitdaging op om structureel invulling te geven aan goed schrijfonderwijs. Hoe creëer je een samenhangende  leeromgeving waarin ieder kind een goede schrijver kan worden? Hoeveel lestijd vraagt dit, wat zijn de leerdoelen die we willen bereiken en op welke wijze kunnen we schrijfvaardigheid beoordelen en de schrijfontwikkeling volgen? Wat is een goede tekst en hoe geef je feedback? Waarin schuilt de kracht van de combinatie lezen en schrijven? Hoe verbeter je het handschrift en hoe geef je vorm aan een tekst?

Veel scholen willen dan ook in het kader van het verstevigen van de basisvaardigheden het schrijfonderwijs op hun school een kwaliteitsimpuls geven. Aansluitend op deze ontwikkelingen en recent gepubliceerde conceptkerndoelen voor het leergebied Nederlands, pakt deze speciale kennis- en netwerkdag urgente thema’s op voor verbeteringen van schrijfonderwijs.

Kortom: Hoe ziet goed schrijfonderwijs er eigenlijk uit en implementeer je dit in de dagelijkse onderwijspraktijk en welke didactische kennis en vaardigheden heb je daar als leerkracht voor nodig?