Van elkaar leren is enorm boeiend! Vakspecialisten bieden praktijkgericht inzichten die je direct kunt toepassen. Maak alvast kennis met de workshopleiders door op hun naam te klikken.

Beter schrijfonderwijs door meer kennis over genres

Petra de Lint en Suzanne van Norden

Wat is een goede tekst? Dat is een tekst die op een passende of verrassende manier zijn doel bereikt. Dat heeft te maken met de structuur, de toon, de woordkeus, goed lopende zinnen en leesbaarheid. Wat goed is, kan per tekstgenre verschillen. Om kinderen beter te leren schrijven is het daarom belangrijk dat leerkrachten en docenten kennis hebben van veelvoorkomende genres. In deze workshop ga je zelf aan de slag met schrijven en doe je relevante genrekennis op.

Een goede schrijver ben je niet, dat word je!

Willeke Westerlaken

Schrijven is vanaf groep 1 een belangrijke activiteit binnen ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO).
Door te schrijven over eigen belevenissen en ideeën worden kinderen zich bewust van schrijfdoel en lezerspubliek, vertelperspectieven, feit en fictie, tijd en plaats, oorzaak en gevolg. Hoe bewaken OGO-leerkrachten de balans tussen de eigen stem van het schrijvende kind authenticiteit) en de culturele taalkennis (conventionaliteit)? En hoe creëer je een leeromgeving waarin ieder kind mee kan doen om een goede schrijver te worden? Daarover gaat deze workshop.

Een tekst met smoel!

Else Kooijman

Leerlingen leren op school om vlot en efficiënt met een leesbaar handschrift te schrijven: met duidelijke letters en nette regels. Ook de indeling doet ertoe, want aantekeningen met een eigen gezicht onthoud je sneller en leer je beter. En een goed ingedeeld verhaal, betoog of werkstuk laat direct zien waar het over gaat. Een tekst met smoel bevordert het begrip ervan. In deze workshop geef je (handgeschreven) tekst op verschillende manieren vorm. Je leert hoe je over de vorm van de tekst kunt praten (met je groep) en hoe je die kunt (laten) beoordelen (door je groep).
Wat je leert kun je morgen direct toepassen in je eigen groep of klas!

Feedback geven op schrijfproducten

Monica Koster en Meike Korpershoek

Voor goed schrijfonderwijs is effectieve feedback een voorwaarde, omdat dit voor de schrijver inzichtelijk maakt hoe hij heeft gepresteerd en hoe hij zijn tekst kan verbeteren. In deze bijdrage bespreken we in vogelvlucht enkele belangrijke wetenschappelijke inzichten over goede feedback: Op welk moment tijdens het schrijfproces geef je feedback? Waar geef je feedback op? En hoe verwoord je deze zo goed mogelijk, zodat de schrijver ook daadwerkelijk iets met de feedback doet? We presenteren een concreet stappenplan voor het geven van feedback. Met dit stappenplan zullen we tijdens de workshop met elkaar een tekst beoordelen.

FIJNer schrijven; Hoe stimuleer je kinderen in hun schrijfontwikkeling?

Dorien Kikkert en Kirsten de Zwart

Heb je ook zin om meer inspiratie en tips op te doen om het schrijven te stimuleren? Schrijf je dan nu in voor deze workshop.

Vanaf groep 3 leren kinderen op de basisschool schrijven. Dit gaat niet altijd vanzelf. Soms hebben kinderen bijvoorbeeld moeite met de pengreep, pendruk en het lettertraject. Wat kan je doen als kinderen hier tegenaan lopen en hoe kan je dit op een leuke manier stimuleren zodat kinderen weer (meer) plezier krijgen in het schrijven?

“Goed opleiden is essentieel”!

José Riepstra en Kitty Jamin

Er is onvrede over de achteruitgang van de handschriften van leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Er is daarom behoefte aan specialisten handschriftonderwijs op de basisschool en daarmee ook aan goed geschoolde opleiders op de pabo om de kwaliteit van het handschriftonderwijs te garanderen. De docenten die het handschriftonderwijs verzorgen op de pabo moeten een brede kennis hebben van het vak, zelf over uitstekende eigen vaardigheden beschikken en op grond van opgedane theoretische en praktische kennis een eigen visie ontwikkelen.

In onze workshop maakt u kennis met onze nascholing voor specialisten en opleiders.

Hoogste tijd dat we gaan schrijven!

Inge Jansen

Wil je de basisvaardigheden taal-Nederlands van je leerlingen versterken? Wil je weten hoe je leerlingen ondersteunt bij het ontwikkelen van hun schrijfvaardigheid, een van de basisvaardigheden taal? In deze workshop bespreken we hoe je je schrijfonderwijs kunt versterken en wat het belang is van samenhang tussen schrijven, lezen en mondelinge taal en de samenhang tussen de taalvaardigheden en andere vakken.

Lezen en schrijven gaan hand in hand

Marion van der Meulen

Al decennialang zijn we in het basisonderwijs gewend om kinderen te leren lezen en schrijven in verschillende, los van elkaar gegeven, vakken. Er is echter steeds meer bekend over de voordelen van geïntegreerd onderwijs. In deze workshop wordt de kracht van de combinatie lezen en schrijven toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de verschillende jaargroepen. Daarnaast ga je zelf aan de slag met opdrachten om de succesvolle aanpak van integratie van lezen en schrijven te ervaren.

Navigeren naar succesvol leren

Gerda Broekstra

Met de juiste aanpak van handschriftonderwijs verbeteren leerlingen niet alleen hun schrijfvaardigheden, maar ook hun aandacht voor de inhoud van wat ze schrijven zoals bij taal, spelling en rekenen. Dit leidt tot beter begrip van lesstof en betere aantekeningen.

Het aantal leerlingen met onleesbaar handschrift neemt echter toe. Doe mee aan onze workshop en leer hoe we deze uitdaging aan kunnen gaan en de samenhang tussen handschrift en andere vakken kunnen verbeteren. Met de route van “Aan Boord” gaan we leerlingen navigeren naar succesvol leren.

Werk als een Woordenaar: leer geïntegreerd, betekenisvol, prikkelend schrijven

Michelle van Dijk

Voor altijd zomertijd of wintertijd? Lachgas: erom lachen of verbieden? Met prikkelende thema’s krijg je leerlingen aan het lezen, spreken en schrijven. Algemene kennis en nieuwe begrippen komen aan bod en het effect in de klas is: pittige, grappige, persoonlijke gesprekken en teksten en een vlotte ontwikkeling in de totale taalvaardigheid. Woordenaars gaat uit van bewezen didactische principes en in deze workshops zie je hoe leerlingen (onderbouw vo) hier beter van leren schrijven.