In groep 3 van Patrick gaat het spelverhaal over het leven in een kasteel. Wie wonen en werken er allemaal, wat gebeurt er op de binnenplaats waar de smid zijn werk doet en de kinderen voor de dieren zorgen? Hoe word je eigenlijk ridder en hoe ziet een feestelijke maaltijd eruit? Over deze vragen wordt gelezen, gespeeld én geschreven. Ridders houden hun dagboek bij, de nar maakt liedjes en de kasteelheer schrijft belangrijke brieven. In onze workshop laten we zien hoe dat eruit ziet. De schrijfdidactiek komt aan de orde. Het gaat om een procesgerichte en dialogische aanpak van het schrijven van verschillende tekstsoorten. We laten ook zien hoe het handschriftonderwijs hierbij aan bod komt.

Deze workshop wordt verzorgd door:

Patrick Postma werkt als leerkracht op de Julianaschool in Schagen met expertise in de onderbouw (Specialist Jonge Kind) en lezen zonder methode in groep 3 (Zin in Lezen). Samen met collega’s werkt hij volgens de visie op Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Daarnaast houdt hij zich de afgelopen twee jaar, o.a. samen met Bea Pompert, bezig met het handschriftonderwijs binnen de basisschool.

Bea Pompert werkt als nascholer en onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit. Zij is auteur van Thema’s en Taal en Lezen en schrijven doe je samen.