Deze unieke kennis- en netwerkdag is interessant voor alle professionals en studenten in het onderwijs die actief aan de slag gaan met dit belangrijke vakgebied.

  • Primair onderwijs PO: groepsleerkrachten, schriftspecialisten, bouw- en taalcoördinatoren, interne begeleiders, ambulante begeleiders en onderwijsassistenten.
  • Voortgezet onderwijs VO: Sectievoorzitters Nederlands, Neerlandici, mentoren, begeleiders en onderwijskundigen.
  • MBO- en pabo studenten
  • Studenten handschriftonderwijs en schrifteducatie
  • Taal en onderwijs: directieleden, beleidsadviseurs, lerarenopleiders, curriculumontwikkelaars, paramedici, uitgevers van lesmethoden en leveranciers, instanties onderwijs en taal

We begroeten je graag op vrijdag 11 april tijdens de Conferentie “Schrijfonderwijs in PO en VO” in Gouda. Je kunt je aanmelden door het onderstaande formulier in te vullen. Het deelnametarief voor de conferentie bedraagt € 165,00 exclusief btw. Dit tarief is voor de volledig verzorgde dag met deelname aan de conferentie, de workshops inclusief lunch en een gezellige afsluiting. Na aanmelden ontvang je van ons per e-mail een factuur.

Je kunt je aanmelden tot en met vrijdag 4 april aanstaande.

Tot ziens op vrijdag 11 april 2025!

    Algemene voorwaarden
    Privacyverklaring