Deze unieke kennis- en netwerkdag is interessant voor alle professionals en studenten in het onderwijs die actief aan de slag gaan met dit belangrijke vakgebied.

  • Primair onderwijs PO: groepsleerkrachten, schriftspecialisten, bouw- en taalcoördinatoren, interne en ambulante begeleiders.
  • Voortgezet onderwijs VO: Sectievoorzitters Nederlands, Neerlandici, mentoren, begeleiders en onderwijskundigen.
  • MBO en pabo studenten, studenten handschriftonderwijs en schrifteducatie, onderwijsassistenten.
  • Taal en onderwijs: directieleden, beleidsadviseurs, lerarenopleiders, curriculumontwikkelaars, paramedici, uitgevers van lesmethoden en leveranciers, instanties onderwijs en taal

We begroeten je graag op 12 april tijdens de Conferentie “Schrijfonderwijs in PO en VO” in Gouda. Je kunt je aanmelden door het onderstaande formulier in te vullen. Het deelnametarief voor de conferentie bedraagt € 155,00 exclusief btw. Dit tarief is voor de volledig verzorgde dag met deelname aan de conferentie, de workshops inclusief lunch en een gezellige afsluiting. Na aanmelden ontvang je van ons per e-mail een factuur.

Geef zelf kleur aan de invulling van de middag tijdens deze kennis- en netwerkdag

Tijdens het middagprogramma kun je de volgorde van je persoonlijk aangegeven activiteiten bepalen. Fijn om dit ter plekke eventueel af te kunnen stemmen met collega’s of andere vakgenoten. Door je voorkeuren alvast bij het aanmelden aan ons kenbaar te maken, kunnen we zo optimaal mogelijk rekening houden met individuele wensen, door de definitieve indeling en beschikbaarheid van het middagprogramma daarop zo goed mogelijk af te stemmen.

  • Je kunt je aanmelden tot en met maandag 8 april aanstaande.

Tot ziens op vrijdag 12 april 2024!

    Algemene voorwaarden
    Privacyverklaring