Jantien Dhont en Mariette Hoogeveen ontwikkelden een voorbeeldmatige lessenserie schrijven voor groep 1-2 en 3 met handleiding (SLO, 2023). Het is een aanvulling op de leerlijn ‘Schrijven met peer response en instructie in genrekennis’ voor groep 4-8, van Mariette Hoogeveen. De nieuwe lessenserie gaat uit van dezelfde principes, uiteraard aangepast aan het niveau van het jonge kind. Met ‘schrijven’ bedoelen we in dit project ook tekenen en stempelen. De schrijfactiviteiten  zijn ingebed in een thematische context, passend bij het jonge kind. Ter introductie van het thema wordt steeds een verhaal voorgelezen. Het verhaal geeft tevens inspiratie om te gaan schrijven. De nadruk op taalproductie, schrijfmotivatie, het expressieve karakter en het koppelen van schrijfonderwijs aan lezen en mondelinge taalvaardigheid past bij de ambities die centraal staan in de nieuwe conceptkerndoelen (SLO, 2022).

In deze workshop worden de uitgangspunten en de inhoud van het schrijfproject besproken en gaan we ook met het materiaal aan de slag, zodat je het meteen in je eigen praktijk kunt inzetten.

Deze workshop wordt verzorgd door:

Jantien Dhont werkte op verschillende pabo’s als lerarenopleider en taaldocent en is sinds 2022 curriculumontwikkelaar Nederlands po bij SLO. Thema’s waar zij zich mee bezighoudt zijn onder andere het lees- en schrijfonderwijs en taalbeschouwing. Verder vertegenwoordigt ze SLO bij het PONT2-netwerk van de Taalunie en is ze lid van de Nederlands-Vlaamse Taalraad. Afgelopen jaar maakte zij samen met Mariette Hoogeveen een voorbeeldlessenserie + handleiding ‘Schrijven met Peer response’ voor groep 1-2 en 3. Het is een aanvulling op de reeds bestaande leerlijn Schrijven met Peer response en instructie in genrekennis voor groep 4-8.