Bij het schrijven van teksten komt veel kijken: goede handschrift- en typvaardigheden, kennis over tekstsoorten en onderwerpen en het vermogen om je gedachten goed te kunnen ordenen. Veel leerlingen hebben moeite met goed schrijven. Waar moet je beginnen als leerkracht? Wat is effectief schrijfonderwijs? En hoe maak je schrijven aantrekkelijk voor je leerlingen? Op basis van wetenschappelijk onderzoek bespreken we 7 aanbevelingen voor effectief schrijfonderwijs voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Deze themasessie wordt verzorgd door:

Annelies van der Lee, MA is onderzoeker bij het Expertisecentrum Nederlands. Zij heeft een brede expertise op taalgebied. Zo richt zij zich onder andere op meertalig onderwijs, begrijpend lezen en schrijfonderwijs, zowel in het basis- als voortgezet onderwijs. Hierbij probeert zij wetenschappelijke inzichten zo goed mogelijk te vertalen naar de praktijk.