Bij de ontwikkeling van het nieuwe curriculum waren kansengelijkheid en deel kunnen nemen aan onze (digitaal) geletterde maatschappij belangrijke pijlers. In september 2023 werden de eerste geactualiseerde kerndoelen gepubliceerd voor de leergebieden Nederlands en rekenen en wiskunde (SLO). Deze kerndoelen vormen de basis voor nieuwe leerlijnen, die vanaf augustus 2024 ontwikkeld zullen worden. Het vak Schriftonderwijs maakt deel uit van het leergebied Nederlands. Wat draagt schriftonderwijs bij aan doelgericht schrijven (kerndoel 4), aan schrijven om te leren (kerndoel 6) en aan andere kerndoelen waarin de vorm van tekst genoemd staat? En hoe geef je dat plaats in de leerlijnen? Dat is het onderwerp van deze lezing.

Deze themasessie wordt verzorgd door:

Else Kooijman, MEd werkte in basis- en speciaal basisonderwijs (mytyl) en op verschillende pabo’s als docent schriftonderwijs, trainer onderzoek en stagebeoordelaar. Zij zette de gecertificeerde post HBO opleiding Schrijven met pen en toets op en coördineerde die gedurende 11 jaar. Zij was auteur van de Kennisbasis handschrift in 2018 en bracht advies uit aan het ontwikkelteam Nederlands (curriculum.nu) bij het actualiseren van de kerndoelen. Daarvoor beschreef zij haar visie en ontwikkelde zij theorie rond leesbaarheid en toetsing van leesbaarheid (zie www.cantal.nl). Die vernieuwing ligt ten grondslag aan Pak je pen en toetsenbord.

Henny van der Meijden heeft tot 2022 als onderwijskundige gewerkt bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zowel in onderwijs als onderzoek is het ‘leren met ICT’ altijd een hoofdthema geweest. Tijdens haar promotie onderzoek is zij erachter gekomen dat kinderen die goed kunnen typen, betere resultaten halen voor taal- en rekentoetsen. Hoe komt dat? En waarom leren kinderen dan niet typen op school? Met dit soort vragen heeft zij zich bezig gehouden. De kennis daarover is gebundeld in het boek: ‘Typ jij blind? Aan de slag in het basisonderwijs’, uitgekomen bij Boom in 2023.

Ilse van der Palen is als docent handschriftonderwijs verbonden aan Hogeschool de Kempel in Helmond. In 2021/2022 heeft zij de opleiding Docent Handschriftonderwijs en Schrifteducatie aan de iPabo gevolgd. Zij is lid van het Platform Handschriftontwikkeling en het Netwerk pabodocenten en de VLSM.

José Riepstra, MEd werkte 15 jaar in het basisonderwijs, heeft de post HBO opleiding Schrijven met pen en toets gevolgd en is sinds 2005 werkzaam als docent Handschriftonderwijs en schrifteducatie aan Hogeschool iPabo in Amsterdam en Alkmaar. Zij zit in het netwerk van pabodocenten handschrift en is lid van de vereniging voor handschriftonderwijs. Ze is medeauteur van de schrijfmethoden Handschrift en Klinkers. Hiernaast heeft ze een eigen bedrijf, Handschrift Consulent, waarin zij ondersteuning biedt aan leerlingen en/of leerkrachten op basis- en voortgezet onderwijs scholen.