Het proces om te leren schrijven met de hand, versterkt de ontwikkeling van hersengebieden die essentieel zijn om te leren. Het maken van handgeschreven aantekeningen dwingt de hersenen om actief informatie te selecteren en te verwerken, te koppelen aan al aanwezige kennis om vervolgens nieuwe informatie te begrijpen. Goed handschriftonderwijs is daarom cruciaal om  effectief te kunnen leren en moet met aandacht onderwezen worden gedurende de gehele basisschoolperiode.

In deze masterclass ‘Handschriftonderwijs’  starten we met actuele casuïstiek vanuit het Voortgezet Onderwijs, waar leerlingen vastlopen met hun leerproces, doordat ze niet handschriftvaardig zijn. Vanuit het VO gaan we naar het handschriftonderwijs binnen het Primair Onderwijs, met ook specifiek aandacht voor het kleuteronderwijs. Met elkaar verdiepen we ons in de vraag hoe het komt dat een grote groep leerlingen vanuit het basisonderwijs instromen op het VO en niet meer handschriftvaardig zijn en wat wij hier met elkaar aan kunnen doen.

Deze masterclass handschriftonderwijs wordt verzorgd door:

Susan Tumolo, Specialist Handschriftonderwijs en Schrifteducatie. Docent Nederlands aan het Willem de Zwijger College te Papendrecht.

“Door middel van deze Masterclass wil ik de docenten op het VO doordringen van de noodzaak van het onderhouden van het handschriftonderwijs. Dit zou aan de hand van een duidelijke leerlijn VO  vanuit het PO gerealiseerd kunnen worden”

Joke Walma: Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist, motorisch remedial teacher en specialist jonge kind (leerkracht basisonderwijs), eigenaar Beweegplein.

“ Mijn specialisme ligt daar waar bewegen en leren samenkomen. Dit geeft de kern al weer: veel en divers bewegen is nodig om tot leren (ontwikkeling) te komen. Een sterke en goede basis maakt de weg vrij voor complexere taken, zoals de ontwikkeling van het handschrift waar deze masterclass over gaat”

Gerda Broekstra: Kinderergotherapeut, Auteur/lesmethode ontwikkelaar handschriftmethode Aan Boord, Eigenaar De Schrijfvriend, verzorgt lezingen en cursussen over handschriftonderwijs.

“Mijn missie is inspirerend handschriftonderwijs vorm te geven aan groep 1 t/m 8 binnen het basisonderwijs. Iedere leerling die de basisschool verlaat, moet in staat zijn om netjes en vlot te kunnen schrijven om aantekeningen te maken en schrijfwerk in te leveren dat goed na te kijken is. Dit geeft leerlingen zelfvertrouwen en versterkt succesvolle deelname aan de samenleving.”