Je zou denken dat ieder kind dat achter een computer zit, kan typen. Als je leerlingen ziet typen, zie je grote verschillen.

Computers zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs. Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs doen leerlingen steeds meer met de computer. Huiswerk en werkstukken worden digitaal ingeleverd en steeds meer toetsen worden digitaal afgenomen. Op de basisschool leer je wél leesbaar te schrijven, maar het aanleren van typ- en andere toetsenbordvaardigheden ontbreekt in het curriculum. Men gaat ervan uit dat leerlingen dat wel vanzelf leren.. Dat is echter niet het geval.

Onderzoek laat zien dat leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs slechts 7% van hun digitale vaardigheden op school verkregen hebben. Op basis van de bevindingen uit onderzoek halen kinderen betere resultaten op school als zij goed kunnen typen. Bovendien zouden in het VO met name leerlingen uit een lager onderwijsniveau profijt kunnen hebben van het systematisch aanleren van typevaardigheid.

Meer aandacht voor typvaardigheid op school lijkt daarmee gerechtvaardigd, zeker nu men in de nieuwe kerndoelen meer aandacht wil geven aan (digitale) geletterdheid waaronder een  ICT-basisvaardigheid als typen.  Hoe kun je een doorgaande leerlijn ontwikkelen voor blind typen en wat komt er allemaal kijken bij het implementeren van blind typen op school?

Deze masterclass wordt verzorgd door:

Henny van der Meijden heeft tot 2022 als onderwijskundige gewerkt bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zowel in onderwijs als onderzoek is het ‘leren met ICT’ altijd een hoofdthema geweest. Tijdens haar promotie onderzoek is zij erachter gekomen dat kinderen die goed kunnen typen, betere resultaten halen voor taal- en rekentoetsen. Hoe komt dat? En waarom leren kinderen dan niet typen op school? Met dit soort vragen heeft zij zich bezig gehouden. De kennis daarover is gebundeld in het boek: ‘Typ jij blind? Aan de slag in het basisonderwijs’, uitgekomen bij Boom in 2023.