Wij zijn beide kinderergotherapeuten, werkzaam binnen het onderwijs en bij de St Maartenskliniek (kinderrevalidatie). Wij delen ons enthousiasme in het helpen van kinderen met vragen die betrekking hebben op de onderwijssituatie. Onze expertise ligt vooral op de volgende gebieden:

Kennis over motoriek, handfunctieontwikkeling, schrijven (kennis overdragen naar de leerkracht om schrijfproblemen te voorkomen), fijne motoriek, ontwikkelen van producten voor de leerkracht (zoals fijne motoriekkoffer, boek ‘Zo zit dat met schrijven’ en recent de methodiek De Kleurles)