Gerda Broekstra is Kinderergotherapeut, Auteur/lesmethode ontwikkelaar handschriftmethode Aan Boord, Eigenaar De Schrijfvriend, verzorgt lezingen en cursussen over handschriftonderwijs.

Mijn missie is inspirerend handschriftonderwijs vorm te geven aan groep 1 t/m 8 binnen het basisonderwijs. Iedere leerling die de basisschool verlaat, moet in staat zijn om netjes en vlot te kunnen schrijven om aantekeningen te maken en schrijfwerk in te leveren dat goed na te kijken is. Dit geeft leerlingen zelfvertrouwen en versterkt succesvolle deelname aan de samenleving.