Ontwikkel jezelf in effectief schrijfonderwijs!

Hoe geef je vorm aan goed schrijfonderwijs en welke didactische bagage heb je als leerkracht daarvoor nodig? Deze speciale conferentie pakt urgente thema’s voor verbetering van schrijfvaardigheid binnen het primair- en voortgezet onderwijs op en verpakt dit in een waardevolle kennis- en netwerkdag.

Uit diverse publicaties van de Onderwijsinspectie en de Onderwijsraad, is recentelijk aangegeven dat meer prioriteit gegeven dient te worden aan effectief schrijfonderwijs. Scholen vinden het veelal een grote uitdaging om structureel invulling te geven aan effectieve leerstrategieën voor schrijfonderwijs. Schrijven blijft veelal onderbelicht, terwijl het een van de kerndoelen is. Dit taaldomein blijkt binnen het primair- en voortgezet onderwijs niet alleen moeilijk te onderwijzen en te beoordelen, het kost teveel lestijd en is lastig te organiseren in de klas.

In navolging op deze rapportages, zoals: Peil.Schrijfvaardigheid, De Staat van het Onderwijs en Taal
en Rekenen in het Vizier
, schept deze conferentie een verhelderende kijk op actuele ontwikkelingen in schrijfonderwijs. De conferentie biedt je een vooruitstrevend inzicht en praktische handvatten, op welke wijze je samenhangende accenten kunt aanbrengen voor een optimalisering van het schrijfonderwijs.

De aftrap wordt gegeven vanuit de actualisatie van de kerndoelen. Aan de hand van drie specifieke themasessies en originele workshops, krijg je vervolgens praktijkgericht grip op schrijfvaardigheid. Aansluitend op elk onderdeel is voldoende gelegenheid voor onderlinge interactie en inhoudelijke verdieping om je kennis en vaardigheden aan te scherpen.

Bekijk het inspirerende dagprogramma en laat je verrassen wat deze conferentie je allemaal te bieden heeft. We ontvangen je graag in Gouda!