De geactualiseerde kerndoelen voor Nederlands stellen in kerndoel 4 en 6 dat leerlingen met een leesbaar hand- en typschrift moeten kunnen schrijven op letter-, schrift- en tekstniveau. Ook in de kerndoelen 10, 12, 13 en 18 staat dat leerlingen hun teksten passend moeten kunnen vorm geven. Maar hoe leer je hen dat? Met welke criteria meet je leesbaarheid op tekstniveau? En hoe toets je wat ‘passend’ is?

In deze workshop leer je welke elementen een rol spelen bij leesbaar vormgegeven teksten en om leesbaarheid niveau 3 te toetsen met een rubric. Die kun je gebruiken in alle groepen van po, vo en hbo, zowel voor handschrift als voor typschrift.

Deze workshop wordt verzorgd door:

Mijn naam is Else Kooijman. Ik werkte in basis- en speciaal basisonderwijs (mytyl) en op verschillende pabo’s als docent schriftonderwijs, trainer onderzoek en stagebeoordelaar. Ik zette de gecertificeerde post HBO opleiding Schrijven met pen en toets op en coördineerde die gedurende 11 jaar.                                

Ik was auteur van de Kennisbasis handschrift in 2018 en bracht advies uit aan het ontwikkelteam Nederlands (curriculum.nu) bij het actualiseren van de kerndoelen. Daarvoor beschreef ik mijn visie en ontwikkelde ik theorie rond leesbaarheid en toetsing van leesbaarheid (zie www.cantal.nl). Die vernieuwing ligt ten grondslag aan Pak je pen en toetsenbord.