Een goed ontwikkelde fijne motoriek maakt het voor leerlingen mogelijk om goed het schrijfmateriaal te hanteren, makkelijker alle richtingen op te kunnen bewegen en nauwkeuriger te werken. Kortom allemaal vaardigheden die nodig zijn bij het (leren) schrijven.  In deze workshop geven we niet alleen uitleg over de ontwikkeling van de handfunctie, maar gaan we vooral in op een belangrijk onderdeel van de fijne motoriek, namelijk het manipuleren. Dit is nodig voor het ontwikkelen van een rijpe (dynamische) pengreep. Welke materialen zijn al in de klas aanwezig om dit spelenderwijs te stimuleren en hoe doe je dat dan?  In de workshop maken we tijd en ruimte om zelf met materialen aan de slag te gaan.

Deze workshop wordt verzorgd door:

 

Marlies Schaerlaeckens en Lia Wouters

Wij zijn beide kinderergotherapeuten, werkzaam binnen het onderwijs en bij de St Maartenskliniek (kinderrevalidatie). Wij delen ons enthousiasme in het helpen van kinderen met vragen die betrekking hebben op de onderwijssituatie. Onze expertise ligt vooral op de volgende gebieden:

Kennis over motoriek, handfunctieontwikkeling, schrijven (kennis overdragen naar de leerkracht om schrijfproblemen te voorkomen), fijne motoriek, ontwikkelen van producten voor de leerkracht (zoals fijne motoriekkoffer, boek ‘Zo zit dat met schrijven’ en recent de methodiek De Kleurles).