Marion van der Meulen is opgeleid als leraar basisonderwijs. Daarna studeerde zijn Taal- en Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Tilburg. Wetenschap en praktijk combineerde zij vervolgens als (concept)ontwikkelaar van educatieve methodes op het gebied van lezen en schrijven. Voor Pabo-studenten schreef zij een handboek voor het handschriftonderwijs: Handschriftdidaktiek voor de pabo. Methodes die zij ontwikkelde zijn onder andere de schrijfmethode Pennenstreken en de leesmethode Estafette.