De conceptkerndoelen: samenhangend en betekenisvol onderwijs met meer aandacht voor de productieve vaardigheden

In september 2023 zijn de conceptkerndoelen voor het leergebied Nederlands gepresenteerd. Ze zijn concreter geformuleerd dan de huidige set uit 2006. Dit voorjaar worden ze beproefd in de praktijk en daarna gaan ze een wetgevingstraject in. Voorlopig zullen de conceptkerndoelen nog geen wettelijke rol spelen in het onderwijs. Toch is het interessant om er nu al kennis van te nemen: ze geven immers weer in welke richting het curriculum zich zal begeven.

De conceptkerndoelen moeten zorgen voor een betere balans tussen de verschillende taalvaardigheden en functies van taal en voor een betere doorlopende leerlijn van primair en speciaal onderwijs naar voortgezet (speciaal) onderwijs. Om de onderwijspraktijk meer houvast te bieden, bestaat ieder conceptkerndoel uit een doelzin met een duidelijke focus en een uitwerking die beschrijft wat er van leerlingen verwacht wordt. Schrijfvaardigheid komt expliciet aan de orde in conceptkerndoel 4 (doelgericht schrijven), maar ook in conceptkerndoel 6 (schrijven om te leren) en conceptkerndoel 5 (creatief taal gebruiken). De conceptkerndoelen Nederlands zijn zo beschreven dat ze in de onderwijspraktijk met elkaar en met conceptkerndoelen uit andere leergebieden verbonden kunnen worden. Zo kan conceptkerndoel 5: creatief taal gebruiken, verbonden worden met doelen uit het domein literatuur en kan conceptkerndoel 6 terugkomen bij het leergebied wereldoriëntatie. Het kerndoelenboekje met alle conceptkerndoelen is te downloaden via www.actualisatiekerndoelen.nl/nederlands

De aftrap wordt verzorgd door:

Jantien Dhont werkte op verschillende pabo’s als lerarenopleider en taaldocent en is sinds 2022 curriculumontwikkelaar Nederlands po bij SLO. Thema’s waar zij zich mee bezighoudt zijn onder andere het lees- en schrijfonderwijs en taalbeschouwing. Verder vertegenwoordigt ze SLO bij het PONT2-netwerk van de Taalunie en is ze lid van de Nederlands-Vlaamse Taalraad. Afgelopen jaar maakte zij samen met Mariette Hoogeveen een voorbeeldlessenserie + handleiding ‘Schrijven met Peer response’ voor groep 1-2 en 3. Het is een aanvulling op de reeds bestaande leerlijn Schrijven met Peer response en instructie in genrekennis voor groep 4-8.