Dr. Anne van Buul

Anne van Buul is docent Nederlands en onderzoeker aan pabo Hogeschool de Kempel. Zij zet zich in voor leesbevordering op de pabo en geeft trainingen en advies aan scholen over het vormgeven van effectief taal- en leesonderwijs. Anne is als vakexpert lid van het team actualisatie kerndoelen Nederlands. Zij zal namens dit team spreken op deze conferentie.

Actuele ontwikkelingen in het schrijfonderwijs

Veel scholen willen in het kader van het verstevigen van de basisvaardigheden het schrijfonderwijs op hun school een impuls geven. Maar hoe ziet goed schrijfonderwijs er eigenlijk uit? Wat zijn de doelen die we willen bereiken met onze leerlingen? Op dit moment is een team van leraren, vakinhoudelijke experts en curriculumexperts bezig met de actualisatie van de kerndoelen, onder andere Nederlands. In deze aftrap gaat Anne van Buul nader in op het proces van de actualisatie van de kerndoelen. Meer informatie over de actualisatie van de kerndoelen vindt u hier.