Uriël Schuurs promoveerde op onderzoek naar de verbetering van schrijfonderwijs, werkte achtereenvolgens bij Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit Nijmegen en het Cito en heeft bij zijn laatste werkgever de aanzet gegeven tot veranderingen in de examens Nederlands voor havo en vwo. Momenteel verzorgt Uriël vanuit zijn eigen bedrijf Communicatietrainers.nl trainingen op het gebied van Nederlands, didactiek en toetsing. Dit kalenderjaar staat onder andere een aantal workshops over de Veranderingen in de Centrale Examens Nederlands op de rol.

Genre-specifiek schrijfonderwijs en toetsing

In het schoolvak Nederlands is er weinig aandacht voor het schrijven en in de centrale examens komt schrijfvaardigheid helemaal niet aan de orde. Dat gebrek aan aandacht komt mede doordat het beoordelen van teksten van leerlingen lastig is: het kost veel tijd en de oordelen van verschillende beoordelaars komen vaak niet voldoende overeen. In deze bijdrage wordt getoond hoe we de kwaliteit van schrijfonderwijs kunnen verbeteren met

  • een genre-specifieke benadering,
  • formatieve toetsing en
  • peer evaluation als onderwijsmiddel.