Vrijdag 12 april 2024 Driestar educatief Gouda

Fijn dat je interesse hebt om een bijdrage te leveren tijdens deze boeiende conferentie!
We bouwen aan een inspirerend dagprogramma met leerzame themasessies, workshops en
andere praktijkgerichte activiteiten over schrijfvaardigheid in het primair- en voortgezet
onderwijs (PO en VO).

Wij willen graag docenten, didactici, onderzoekers, opleiders en andere schrijf- en
taalprofessionals inclusief beleidsmakers, motiveren om zich als spreker/workshopleider aan
te melden met een inhoudelijk voorstel dat zich specifiek richt op schrijfonderwijs voor het
PO en VO.

Indienen van je bijdrage kan tot dinsdag 3 oktober 2023
Door een mailtje te sturen ontvang je verdere inhoudelijke informatie over de wijze waarop
een beoogde bijdrage voor de conferentie online aangeleverd kan worden.