Amos van Gelderen (1953) is lector taalverwerving en taalontwikkeling bij de lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam. Daarnaast is hij senior onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Hij begeleidt onderzoekers en lerarenopleiders bij hun (promotie-) onderzoek naar de rol van lees- en schrijfvaardigheid in basis-, voortgezet en hoger onderwijs en naar de rol van ouders bij de taalontwikkeling van jonge kinderen.

Schrijven met focus; een voorwaarde voor goed schrijfonderwijs

Bewustzijn van de complexiteit van schrijfvaardigheid is een belangrijke voorwaarde voor goed schrijfonderwijs. Om leerlingen in de basisschool te helpen hun schrijfvaardigheid te ontwikkelen is het niet alleen nodig om meer tijd te besteden aan het schrijven van teksten, maar ook om schrijfopdrachten te geven met een specifiek leerdoel waar leerlingen zich op kunnen richten. In de opleiding van leraren moet aan een dergelijke didactiek voor schrijfvaardigheid meer aandacht worden besteed.