Tijdens de plenaire themasessies geven gerenommeerde deskundigen vanuit hun expertise een praktijkgerichte inkijk op het vakgebied. Klik op de betreffende themasessie voor meer inhoudelijke informatie.

Dr. Amos van Gelderen

Schrijven met focus; een voorwaarde voor goed schrijfonderwijs

Bewustzijn van de complexiteit van schrijfvaardigheid is een belangrijke voorwaarde voor goed schrijfonderwijs.

Else Kooijman MEd, José Riepstra MEd en Jorne Luten

Vaardig met Handschriftonderwijs

Schijfvaardigheid gaat meestal over stellen, maar welke rol is er binnen het onderwijs van morgen weggelegd voor handschrift inhet PO, VO en op de Pabo.

Dr. Uriël Schuurs

Genre-specifiek schrijfonderwijs en toetsing

De kwaliteit van schrijfonderwijs kan verbeterd worden.