Interactieve themasessie: Vaardig met Handschriftonderwijs

De centrale vraagstelling is; Waarom schriftonderwijs in het PO, VO en op de pabo?
Na een korte inleiding brengen we gezamenlijk in kaart wat de positie en functie is die
handschriftonderwijs inneemt binnen het leren van vandaag en morgen? Tijdens deze interactieve
themasessie zetten we met elkaar een koers uit voor handschriftonderwijs. Deze onderlinge
interactie wordt geregisseerd door drie experts uit het vakgebied.

Welke plaats verdient het vak binnen het curriculum? Wat is vak-eigen en waar heeft het overlap
met andere vakken? Wat zegt de wetenschap over het belang van schrift? Wat is de rol die
handschriftonderwijs kan bijdragen aan andere taaldomeinen en kan bijdragen aan het leren?
Verdampt de betekenis van het handschrift door de verdere digitalisering, zoals ChatGPT?